דבר העורך

אדריכל ד''ר עמי רן

Editorial

Ami Ran
1

תחרויות, פרסים, ארועים ותערוכות

רחל בן-אהרון

Awards,Competitions, Events and Exhibitions

Rachel Ben Aharon
2

פרויקט השנה

Project of the year

3

together we are them

אדריכל ד''ר עמי רן

together we are them

Ami Ran
4

פרויקט השנה

Project of the year

5

פרויקט השנה

Project of the year

6

פרויקט השנה

Project of the year

7

פרויקט השנה

Project of the year

8


95issue 95 גיליון