טופס הרשמה לתחרות פרויקט השנה 2018-19

 

 
 
 

תחרות פרויקט השנה 2018-19
הפרס היוקרתי 
של כתב העת אדריכלות ישראלית 
בשיתוף עם האיחוד האירופי 

אדריכלים, מעצבים, אדריכלי נוף, אנשי מחקר וסטודנטים מוזמנים להגיש עבודות שתוכננו או נכתבו, החל משנת 2014
-העבודות יוגשו ב
    PowerPoint או PDF מצגת 
במשקל מירבי של חמישה מגה-בייט
העמוד הראשון יכלול טקסט הסבר מתומצת בעברית ובכלל זה מיקום הפרויקט, ייעודו, הנסיבות בהן הוא תוכנן או נכתב, ייחודו ותאריך
השלמתו
התחרות נערכת בשש קטגוריות
מבנים, עיצוב פנים, תכנון סביבה ונוף, פרויקטים בלתי בנויים, סטודנטים ועבודות מחקר
 צוות שיפוט בינלאומי יורכב מאדריכלים ואנשי אקדמיה מובילים

העבודות העולות לגמר תפורסמנה בהרחבה בגיליון מיוחד של אדריכלות ישראלית
 דמי הרשמה לכל פרויקט - ניתן להגיש עד 3 
אדריכלים: 498 ש״ח
סטודנטים: 298 ש״ח
15% 
הנחה למנויי אדריכלות ישראלית
 
 
Project of the Year 2018-19
the most prestigious award in architecture

Architects, interior designers, landscape architects, researchers and students are invited to submit works planned or written since 2014.
PowerPoint PDF presentation, not exceeding 5mb, should begin with a short explanatioin describing the project, its location, purpose, its uniqueness, and date of accomplishment.

The competition is international and runs in six categories: buildings, interior design, landscape architecture, conceptual plans, students and research.

Special credit will be given for creativity, feasibility, climate and environmental awareness.
 
Projects reaching the final stage will be published in a special issue of Architecture of Israel
www.aiq.co.il

Registration fee for each project (up to 3): $298
students: $198
subscribers’ discount - 15%
 
 

 Name / שם
(REQUIRED)
Company / חברה
Address / כתובת
(REQUIRED)
City / עיר
(REQUIRED)
ZIP/Postal code / מיקוד
(REQUIRED)
State / אזור
Country / מדינה
Email / אימייל
(REQUIRED)
Telephone / טלפון
(REQUIRED)
Fax / פקס
Project's name / שם הפרויקט
Category / קטגוריה
Number of projects / מספר פרויקטים מוגשים
תודה על בחירתך באדריכלות ישראלית.
מטעמי בטיחות, ניצור עמך קשר חוזר לביצוע התשלום.

Thank you for choosing AI. For security reasons,
we'll take down your details and contact you to complete payment
Comments & Questions /הערות ושאלות