Table of Contents Table of Contents
Next Page  62 / 86 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 62 / 86 Previous Page
Page Background

Project of the Year - Landscape Category

|

Architecture of Israel

104

|

February

2016

|

page

English

"פארק החורשות" - השטח הפתוח הגדול ביותר בלב שכונותיה הדרומיות של תל

אביב-יפו - כולל מבנים ואתרים חשובים, כגון הכנסייה האורתודוקסית סיינט פטר, בית

הספר לטבע, הגן הזואולוגי, הגן הבוטני, אתרים ארכיאולוגיים, בתי באר, ומתקני משחק

שהוכשרו בעבר.

האתר המשופע במערכות השקיה ישנות, בריכות מים ובארות, מהווה עדות לשיטות

גאוות

20-

העיבוד החקלאי שאפיינו את פרדסי ההדרים של יפו, שהיו עד אמצע המאה ה

הארץ. את מקומם של הפרדסים תפסו חורשות אורנים, שני כבישים (פנחס לבון ועופר

כהן) שנסללו, פיצלו אותו לארבעה חלקים, והמקום נזנח וננטש.

עיריית ת"א יזמה תחרות ברירת מזמין לשיקום השטח, שבה זכה משרד

2009

בשנת

שלמה אהרונסון. האתגר שעמד בפניו היה הפיכת האתר המנוכר והמוזנח למקום

אטרקטיבי לכלל תושבי העיר, מבלי לפגוע באופיו ההיסטורי.

במסגרתהתוכנית, ארבעת הרבעים מוזגו מחדש, מתקני המשחקים שופצו, הוכנו שבילים

לאופניים ולהולכי רגל, והמרכיבים ההיסטוריים של מערכות ההשקיה השונות שוקמו

ושולבו בעיצוב. על ראש הגבעה תוכנן אזור משחקים ובמרכזו מגדל תצפית המהווה

מוקד משיכה לילדים. לצד עצי הפרי הוותיקים ניטעו עשרות עצי שיזף, המהווים מסדרון

אקולוגי רציף עבור בעלי החיים השונים. בריכה אקולוגית עם מסתור לצפייה בציפורים

נבנתה לצד קיר המנזר, כדי להעשיר את מגוון בתי הגידול הטבעיים.

שטחים נרחבים הושארו כמעט ללא טיפול, בהם שולבו גינות תבלין וזרעי בר, וגינה

קהילתית מאפשרת לתושבים להתחבר מחדש לאדמה, מרבית מי הנגר מתועלים,

מושהים ומוחדרים בחזרה למי התהום, בעוד שעצי תות ותאנה נהנים מעודפי המים.

כל האבנים הטבעיות שהיו במקום מצאו שימוש מחודש כאבני שפה, קירות טרסה

ותעלות. גזעי עצים שנפלו, משמשים כמקומות ישיבה ומשחק.

סביב בריכות המים ההיסטוריות ניטעו פרדסים חדשים ושוחזרו שיטות ההשקיה

העתיקות, המאפשרות הצצה אל עברו החקלאי של המקום.

91

35

קטגוריית

נוף

פארק החורשות, יפו

שלמה אהרונסון אדריכלי נוף בע״מ

השנה

רויקט

פ