ניגנת לי שיר על הגיטרה, וקולך רעד

דבר העורך

חזרה לגליון 99    back to issue 99