בלי סדק אין קרן אור

נוכחות בהיעדרות סובייקטיביזציה  של המרחב האדריכלי

חזרה לגליון 99    back to issue 99