למה באלכסון?

מורכב זה לפעמים געגועים לפשוט

חזרה לגליון 98    back to issue 98