קטגורית סטודנטים

קטגוריית סטודנטים'כלא ללא חומות', חיפה. פרויקט גמר, הטכניון חיפה, 2008

פרויקט אוטופי המהווה ביקורת על הנטייה האנכרוניסטית להרחיק מהחברה אסירים, גם כאשר יש כוונה לשקמם. הפרויקט מציע לאכלס מחדש את מתחם 'בית אגד' - פרויקט אדריכלי חשוב שננטש - ולאכלס בו בית כלא ללא חומות נראות לעין, תוך ניצול הקירבה לפונקציות מסחריות רגילות. מנור סיסו, אלחנדרו פיינרמן מנחים: גבי שוורץ, דן איתן, אדר' יוליה אומנסקי.'מיחזור פסולת עירונית', מתחם שוק העלייה, תל אביב. פרויקט גמר, הטכניון, חיפה, 2008

הפרויקט מציע לשקם את מתחם השוק המוזנח שהפך למטרד עירוני. בעוד שתוכנית העירייה מציעה להקים במקום השוק מגדל מגורים יוקרתי, הפרויקט מציע בנייה מרקמית רב־שימושית, כזיכרון אורבני שישתלב בסביבה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה סגנונית. אסתי אלגייב, מיכאל פלד מנחים: דן איתן, גבי שוורץ, יוליה גרינקרוג.'MUSE' - מרכז לקידום מוסיקה פופולארית, רחוב שיינקין, תל־אביב

מתחם עם מקצב רגיש ונגיש, בסגנון הבאוהאוס - נועד לקדם ולהפיץ מוסיקה פופולארית של מוזיקאים צעירים, ולשמש מקום מפגש תרבותי לתושבי הסביבה. נאוה אלק, פרויקט גמר, ביה'ס להנדסאים, אוניברסיטת תל אביב, 2005 מנחה: אדר' אורית סויצקי'שיעור בריקמה' - מארג מבני חינוך, שכונת פלורנטין, תל אביב

התמקדות ביחסים ההדדיים בין העיר ומבני החינוך, התבטאה בפיזור המאסה הבנויה ברחבי השכונה, תוך ניצול הפוטנציאל הקיים למיקום גלריות, אולמות הרצאה ובתי קפה. ננסי סנדלוביץ', מירב ראוכברגר, פרויקט גמר, הטכניון חיפה, 2008 מנחים: פרופ' משה צור, פרופ' איריס ערבות.
חזרה לגליון 76    back to issue 76