אדריכלים מאיירים מושגים מופשטיםשמח / עצוב
אדריכלים מאיירים מושגים מופשטים
עמי רן

בין הגורמים המשפיעים על צורת המבנה והדרך שבה הוא נחווה נהוג למנות את המרכיבים הבאים: תכלית המבנה, מיקומו, קשרים עם חללים אחרים, צורכי המשתמש ושאיפותיו, אילוצים סטטוטוריים, תקציב, טופוגרפיה, אקלים, כיווני אור, רוחות, היבטי תרבות, ז'אנר ואפילו השפעות אנרגטיות גלויות או סמויות.

אולם, כל אלה אינם יכולים לחבור לכלל בניין, ללא אדריכל, המעניק למושגים המופשטים האלה מבע מוחשי. את זאת הוא עושה באמצעות הכשרתו, ניסיונו המעשי, ובעיקר - עולם המושגים הסובייקטיבי שלו.

כדי לבדוק עד כמה עולם המושגים של אדריכל אחד שונה מזה של אדריכל אחר, כתב העת אדריכלות ישראלית פונה מדי פעם למספר- אדריכלים, בבקשה שיאיירו ללא מילים שני מושגים הפכיים.

הפעם בחרנו במושגים: שמחה ועצב.

לצד התוצאות מובא בניין שתוכנן על ידי כל אחד מהם.


איורים בהמשך
 

חזרה לגליון 74    back to issue 74