משחקי מחבואים

סולידריות - מרכיב מארגן במערכות כאוטיות

זה לא סוד שהסמארטפון, האינטרנט והגוגל, מצליחים כיום לבלבל את המרחק בין טוקיו, ניו-יורק ותל
אביב, לטשטש את ההבדל בין מציאות ממשית לחלום וירטואלי, ולפרק לגורמים את הזהות האישית
שהייתה עד לא מזמן חלק בלתי נפרד ממנגנוני ההגנה האישיים ביותר.
השאלה היא - האם וכיצד טשטוש הגבולות במילייה הווירטואלי מקבל ביטוי באדריכלות?
התשובה המיידית היא - כמובן שכן ובגדול, הרי האדריכלות היא אחד המלבושים המובהקים ביותר של
האדם, בין אם הוא ראוי לה ובין אם לאו. והרי על זה בדיוק דיברו כל ממציאי האדריכלות הפנומנולוגית,
לפיה, מה שקובע בסופו של יום הוא לא כוונת היוצר, אלא פרשנות המשתמש.

חזרה לגליון 102    back to issue 102