על קו האופק בין חלום למציאות

דבר העורך

אחד הפו טי ״המרתקי ״ שקראתי לאחרונה בפיי בוק נכתב על ידי מישהו שהבי את הפרינציפ
והחליט לייש במציאות הממשית את מה שלמד במציאות הווירטואלית: הציע לכל מי שעברה
לידו, חברות, א היא לא ה כימה הוא ״עקב״ אחריה, עשה לה לייק ע הבוה הענקית, הציע
לה ״שיתו״, ״חיו״, ״נשיקות״, ״לבבות״ ושאר פרצופי אימוג׳י, בלוויית אמירות כמו ״מאמי איזה
מק ימה את״, ״מת עליי כפרה״, ״הצצתי ל באינ טוש ומהזה התלהבתי מהתחתו החדש שקנית
ברמי לוי, ביייוש״.
השאלה מי בכלל צרי את פיי בוק קיבלה לאחרונה מענה באמצעות מ פר המשתמשי שהגיע
ל- - 2,600,000,000משהו כמו כל ההודי וה יני ביחד, או כל השטויות שעוברות לנו בראש, כולל
הטרדות, החלומות, התשוקות, האכזבות והשקרי שפוליטיקאי מ וג ז׳ מאכילי אותנו. למעשה
כל מה שכלול בצור להשתיי ולהנכיח את עצמנו בשדות הווירטואליי המשני את פרצופ באופ
אקראי, כמו כל דבר בעול, חו ממה שנקבע במרומי. והרי על זה בדיוק יש לי ויכוח מתמיד ע
אודי, כל ערב על הח קה, בדר לקו האופק, בי חלו למציאות...

 

חזרה לגליון 102    back to issue 102