בבושקה הולנדית

יחסי הכלה בשוק ברוטרדם

יחסי מכיל/מוכל הם מאפיין אלמנטרי של הסדר העולמי. היקום מורכב מהיררכיה של מיכלים, כאשר מיכל גדול
מכיל מיכל קטן: גלקסיה מכילה צביר של כוכבים, עיר מורכבת משכונות, המכילות רחובות, בתים, דירות וחדרים.
אחת ההגדרות של אקט ההכלה היא התוויית גבולות לצורך שליטה בתכולה. בשל הקשר ההדוק בין הכלה
לשליטה, הפרשנות הושאלה במהלך השנים מהתחום הפיזי לתחום המנטלי - בעיקר למילייה ההתנהגותי, שבו
המשמעות היא שליטה עצמית, איפוק ויכולת לקבל את האחר על שונותו ושיגיונותיו. עד כדי כך, שבתקופת
המלחמה הקרה שלאחר מלחמת העולם השנייה, המונח הכלה ) (Containmentביטא את מאמצי ארהב
להגביל את התפשטות הקומוניזם הסובייטי במזרח אירופה. כלומר - התוויית גבולות משמשת לשליטה במהות,
על עיקרון הבבושקה הרוסית, לפיו בובה גדולה מתווה את גבולותיה של בובה קטנה יותר, הקובעת את גבולותיה
של בובה קטנה עוד יותר וכן הלאה, כאשר כיוון השליטה הוא תמיד מן הגדול לקטן

חזרה לגליון 101    back to issue 101