שדרות האקליפטוס הממוגנות

תחנת הרכבת בשדרות

חזרה לגליון 101    back to issue 101