הכלה והבנזוג

דבר העור

הגיע רגע האמת ואני צרי להתיישב לכתוב את דבר העור. השאלה
הראשונה שאני שואל את עצמי היא מה זה בכלל רגע האמת, הא זה רמז
שכל הרגעי האחרי שקריי? קלאודיה, שהמוזיקה בנפשה, אומרת שזה
רגע שאתה בוחר להעניק לו כבוד ומשמעות. רגע שבו המהות החומרית
מתפרקת, ואתה נשאר ע האמת המנטאלית העירומה. רוחי, המנהלת,
אומרת שזהו רגע של תובנה; רגע שבו האימו יורד ואתה מבי את הדברי
בדר אחרת. יוגב, המורה שלי לגיטרה, אומר שזה רגע שבו אתה מבי את
הקשר הבלתי מובר בי צליל, לבי מה שהוא מצליח לעשות למצב הרוח
של. אני אישית חושב שרגע האמת הוא תקלה במנגנו ההכלה, כלומר
רגע שבו אתה לא מוגל יותר להכיל את האחר, את הדבר, את היטואציה,
משו שדי - החל מהפוליטיקה המאוה וכלה באהבה האהובה.

 

המשך ב PDF

חזרה לגליון 101    back to issue 101