אדריכלות ישראלית - גיליון 126

Sealing and Insulation אדריכלות ישראלית Architecture of Israel # 126 August 2021 18 | | הקונפליקט הסמוי מן העין איטום מבנים ד״ר הילית מזור איטום מבנים הוא אחד הנושאים הפרדוקסליים ביותר באדריכלות. בעוד שמים נחשבים ל״מקור החיים״ שאין בלתו, הם מהווים גורם הרסני מספר אחתככלשמדובר במבנים. וכך, בעודשהאדריכלות שואפת מעצם מהותה להתחבר לקרקע, מערכות האיטום מבטאות מאמץ לנתק אותה ממנה. ניתוק המבנה מהקרקע באמצעות איטומו ובידודו, מושפע באופן טבעי מתנאי הסביבה - ביניהם סוג הקרקע, הטופוגרפיה, מזג האוויר, כמות המשקעים, זרימת מי הנגר, רוחות וכוחות אחרים הפועלים עליו. לפיכך, בחירת אמצעי האיטום מקנה חשיבות מירבית לסוג המבנה - ייעודו, תכליתו, ותפקודו. למרות שחשיבותם של אמצעי האיטום מהותיים ביותר לעמידות המבנה ואריכות חייו, הם נחשבים לתחום ״השחור״ והבלתי נראה של המבנה, בעוד ש״חוכמת האדריכלות״ מובלטת בעיקר באמצעות הפרטים הנראים של המבנה, שהפכו במהלך הזמן לאמת מידה להערכת המבנה; האפריז, הטריגליף והמטופה שהובלטו באדריכלות הקלאסית, ובהמשך (למעשה עד היום), הגגות, הכרכובים, המרזבים, כמו גם אף המים ונדבך הראש (קופינג), שמרבית האדריכלים אינם מודעים לחשיבותם. מבחינה פורמלית, שיטות האיטום והבידוד מפורטות כיום במספר תקנים ותקנות, ביניהם המפרט הבין-משרדי לעבודות איטום (הספר 1430 ); ת״י 05 הכחול - (הספר הכחול פרק העוסק על שלושת חלקיו באיטום גגות באמצעות העוסק בהכנת השטח 1 חלק 1752 יריעות; ת״י העוסק בציפויים פולימריים 4518 לאיטום; ת״י העוסקים 1045- ו 921 לאיטום גגות; והתקנים בבידוד התרמי של מבנים. הנמצא בתהליך התהוות 2752 התקן הישראלי חלקים, ויחייב עם השלמתו את מרבית 9 יכיל הבנייה בארץ. התקן יתייחס בעיקר לסוגי המבנים, לסוג הקרקע שבה הם נתונים, לתנאי מזג האוויר, ולשיטות והמוצרים הדרושים לאיטומו האופטימלי, תוך הגדרת מידת החיוניות הנדרשת לסוג המבנה. מטבע הדברים, בעוד שאיטום החלקים התת קרקעיים של המבנה נוגעים במידה רבה יותר לסוג הקרקע, לטופוגרפיה ולתכונות הניקוז, החלקים העילייםמושפעים יותר מהתנאים הדרושים להגנת המבנה ועמידתו בתנאי מזג האוויר המאופיינים בשנים האחרונות בקיצוניות רבה. לפיכך, תכנון החלקים התת-קרקעיים (שבו יעסוק החלק השני של התקן המתגבש), מתמקד בשיטות ובאמצעים למניעת חדירת מי נגר בעיקר (ובכלל זה ניקוז טבעי או מלאכותי), בעוד שתכנון החלקים העיליים של המבנה, כגון רצפות, קירות, פתחים וגגות - מושפעים בעיקר מהצורך לעמידותם בתנאי מזג האוויר - גשמים ורוחות. המבנים עצמם מחולקים בתקן המוצע למספר תתי-קבוצה בהתאם לחיוניות האיטום הנדרשת, החל מחיוניות גבוהה מאוד (מבנים תת-קרקעיים המכילים ציוד רגיש למים - מחשבים, ספרים, ציוד רפואי); חיוניות גבוהה (מבני מגורים, מבני ציבור משרדים ומחסנים); ומבני בעלי חיוניות נמוכה (מבני עזר המוגדרים מראש כבעלי חיוניות נמוכה). אולם, אסונות הטבע הפוקדים את העולם בעקבות התחממות הכדור, הגיעו מן הסתם גם לישראל, והעמידו בסימן שאלה גדול כמה ממרכיבי האיטום

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=